KUŘICE HENDRIX GENETICS

ISA BROWN

 • Doporučené období chovu: 90 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 409 ks
 • Hmotnost vajec: 62,9 g
 • Denní spotřeba krmiva: 111 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,0 kg
 • Barva vajec: hnědá

DEKALB WHITE

 • Doporučené období chovu: 90 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 413 ks
 • Hmotnost vajec: 63,1 g
 • Denní spotřeba krmiva: 101 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 1.7 kg
 • Barva vajec: bílá

MORAVIA BSL

 • Doporučené období chovu: 74 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 290 ks
 • Hmotnost vajec: 60,7 g
 • Denní spotřeba krmiva: 120 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,2 kg
 • Barva vajec: krémová

BOVANS SPERWER

 • Doporučené období chovu: 80 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 320 ks
 • Hmotnost vajec: 63,0 g
 • Denní spotřeba krmiva: 120 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,30 kg
 • Barva vajec: hnědá

ISA SUSSEX

 • Doporučené období chovu: 72 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 319 ks
 • Hmotnost vajec: 63,1 g
 • Denní spotřeba krmiva: 124 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,3 kg
 • Barva vajec: hnědá

Šlechtitelský program Hendrix Genetics patří k absolutní světové špičce, mimo šlechtění nosných hybridů se zabývá i šlechtěním prasat, krůt a lososů. Sídlo společnosti je v Holandsku, ale svá pracoviště a partnery má společnost v mnoha zemích několika kontinentů včetně České republiky. Některé nosné hybridy jsou vyšlechtěny pro intenzivní klecové chovy (např. Hisex), další jsou univerzálně upotřebitelné pro velkochovy i malochovy (např. ISA Brown, Dekalb White), jiné jsou speciálně vyšlechtěné pro malochovy (např. Bovans Sperwer, ISA Sussex).

Všechny nabízené druhy jsou špičkovými nosnicemi vhodnými pro domácí malochovy. ISA Brown je v posledním desetiletí všeobecně hodnocena jako nejlepší slepice na světě a má univerzální použití ve velkochovech i malochovech, Dekalb White je relativně mladším produktem a stal se v posledních třech letech doslova bombou na slepičím trhu. Má nejvyšší snášku ze všech druhů a nejefektivnější využití krmiva pro tvorbu vaječné hmoty. Oba jmenované druhy se vyznačují nejen nejvyšší snáškou, ale i nejnižší spotřebou krmiva a nejdelším doporučeným obdobím chovu, jinými slovy tyto nosnice ve snášce „jedou na plný plyn“ prakticky po celé dva roky. Černá Moravia BSL je vyvinuta s vkladem českých šlechtitelů a oblíbena je především pro mimořádnou odolnost a nenáročnost. Velmi odolné a adaptabilní jsou i žíhané, hezké slepice Bovans Sperwer, které jsou pro své zbarvení preferovány například odběrateli z lokalit, kde hrozí dravci. Velké oblibě chovatelů se těší i elegantní ISA SUSSEX, která je ozdobou každého chovu.

U kuřic je provedena vakcinaceproti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě, pseudomoru drůbeže a aviární encefalomyelitidě. Po celou dobu odchovu jsou kuřičky pod veterinárním dohledem.

Informace k užitkovým parametrům nosnic

Doporučené období chovu je informací pro chovatele, jak dlouho nosnice chovat, aby byl jejich chov maximálně efektivní. U jednotlivých druhů hybridů se toto období liší a pohybuje se zpravidla od 70 do 90 týdnů věku nosnice. Toto doporučení dodržují především intenzivní chovy, v malochovech chovatelé nejčastěji slepice dochovávají do stáří 2 let, tedy cca 100-110 týdnů. Není to žádná velká chyba, slepice samozřejmě i po doporučeném období chovu snáší dále, pouze snáška postupně klesá a delší chov je pro chovatele méně efektivní, než kdyby byla provedena obměna hejna v doporučeném časovém období. Chov v delším období než 2 roky je již neefektivní a nemůžeme jej doporučit.

Producenti nosných hybridů neuvádějí roční snášku, ale tzv. snášku na počáteční stav. Tomu řada chovatelů nerozumí. Snáška na počáteční stav je snáška za celé doporučené období chovu, tedy za období 70-90 týdnů (dle jednotlivých druhů). Ke snášce je třeba podotknout, že je testována v optimálních výživových, světelných i teplotních podmínkách, kterým se v malochovu dokážou přiblížit jen nejlepší chovatelé s kvalitním chovným zařízením a bezchybnou výživou.

K rozhodování a komplexnějšímu posouzení užitkovosti a efektivity slouží i další údaje, jako je velikost (váha) vejce a denní spotřeba krmiva. Pro milovníky slepičích polévek a slepice na paprice pak bude užitečný i údaj o váze slepice (uvedena je váha dospělé nosnice ke konci snáškového období).

KUŘICE DOMINANT

DOMINANT MODRÝ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 290 ks
 • Hmotnost vajec: 62 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: světle hnědá

DOMINANT SUSSEX

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 290 ks
 • Hmotnost vajec: 62 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2.15 kg
 • Barva vajec: světle hnědá

DOMINANT HNĚDÝ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 301 ks
 • Hmotnost vajec: 63,5 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: hnědá

DOMINANT ČERVENĚ ŽIHANÝ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 298 ks
 • Hmotnost vajec: 62,5 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,50 kg
 • Barva vajec: hnědá

DOMINANT ČERNÝ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 298 ks
 • Hmotnost vajec: 62,5 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: hnědá

DOMINANT ŽIHANÝ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 306 ks
 • Hmotnost vajec: 62,5 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: hnědá

DOMINANT LEGHORN

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 303 ks
 • Hmotnost vajec: 62,5 g
 • Denní spotřeba krmiva: 105 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 1,90 kg
 • Barva vajec: bílá

DOMINANT KOROPTVÍ

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 255 ks
 • Hmotnost vajec: 60,0 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: bílá nebo krémová

DOMINANT TRICOLOR

 • Doporučené období chovu: 78 týdnů
 • Snáška na počáteční stav: 255 ks
 • Hmotnost vajec: 60,0 g
 • Denní spotřeba krmiva: 122 g
 • Hmotnost dospělé slepice: 2,15 kg
 • Barva vajec: bílá nebo krémová

Již více než 20 let jsou kuřice českého šlechtitelského programu Dominant využívány v samozásobitelských rodinných chovech, v chovech ekologických, ale i v nejrůznějších typech extenzivních chovů nejen v České republice, ale i ve více než 45 zemích na 4 kontinentech (Evropa, Asie, Afrika a Amerika). Nabízí vysoce produktivní a atraktivní barevné programy, v řadě případů podobné původním plemenům nosného typu slepic, ale podstatně výkonnější než jsou tato plemena.

Všechny uvedené druhy se vyznačují vysokou snáškou a adaptabilitou na běžné podmínky malochovu. Prvních šest druhů v pořadí má velmi podobné parametry, snáší hnědá vejce a lze je označit za slepice klidné. Poslední tři bělovaječné druhy, vzniklé z křížení bílých leghornek (Dominant Leghorn) a hnědých leghornek (Dominant Koroptví – Vlaška a Dominant Tricolor), jsou temperamentní, vyžadující vyšší plot či přistřižení křidélek.

U kuřic je provedena vakcinace proti Markově nemoci, kokcidióze, infekční bronchitidě, bursitidě a proti pseudomoru drůbeže. Po celou dobu odchovu jsou kuřičky pod veterinárním dohledem.

Informace k užitkovým parametrům nosnic

Doporučené období chovu je informací pro chovatele, jak dlouho nosnice chovat, aby byl jejich chov maximálně efektivní. U jednotlivých druhů hybridů různých šlechtitelských programů se toto období liší a pohybuje se zpravidla od 70 do 90 týdnů věku nosnice. Toto doporučení dodržují především intenzivnější chovy, v malochovech chovatelé nejčastěji slepice dochovávají do stáří 2 let, tedy cca 100-110 týdnů. Není to žádná velká chyba, slepice samozřejmě i po doporučeném období chovu snáší dále, pouze snáška postupně klesá a delší chov je pro chovatele méně efektivní, než kdyby byla provedena obměna hejna v doporučeném časovém období. Chov v delším období než 2 roky je již neefektivní a nemůžeme jej doporučit.

Producenti nosných hybridů neuvádějí roční snášku, ale tzv. snášku na počáteční stav. Tomu řada chovatelů nerozumí. Snáška na počáteční stav je snáška za celé doporučené období chovu, tedy za období 70-90 týdnů (dle jednotlivých druhů). Ke snášce je třeba podotknout, že je testována v optimálních výživových, světelných i teplotních podmínkách, kterým se v malochovu dokáží přiblížit jen nejlepší chovatelé s kvalitním chovným zařízením a bezchybnou výživou.

K rozhodování a komplexnějšímu posouzení užitkovosti a efektivity slouží i další údaje, jako je velikost (váha) vejce a denní spotřeba krmiva. Pro milovníky slepičích polévek a slepice na paprice pak bude užitečný i údaj o váze slepice (uvedena je váha dospělé nosnice ke konci snáškového období).

Krmení a doplňky

Kompletní krmná směs pro větší kuřice K-3

Slouží jako plnohodnotná potrava pro kuřice od 12 týdnů do snášky. Krmíme ad libitum, kuřicím stačí přidávat pouze vodu. Balení v pytlích po 25 kg, cena 350,- Kč za pytel.

Kompletní krmná směs pro nosnice N

Slouží jako plnohodnotná potrava pro slepice ve snášce. Krmíme dle doporučené denní dávky (uvedena u jednotlivých druhů), nosnicím stačí přidávat pouze vodu. Balení v pytlích po 25 kg, cena 350,- Kč za pytel.

Vojtěškové granulované úsušky

Výborný zdroj bílkoviny i dalších živin, má výrazný vliv na zbarvení žloutku. Balení v pytlích po 20 kg za cenu 350,- Kč za pytel.

BK Nosnice

Pokud nechcete krmit krmnou směsí (např. máte-li vlastní pšenici), můžete si objednat velmi praktický bílkovinný koncentrát BK Nosnice, který je sestaven tak, aby plně uspokojil požadavky nosnic na bílkoviny, minerály a vitamíny, které slepicím chybí při jednostranném krmení obilovinou. Bílkovinnou složku dodává především sójový šrot. Přidává se cca 20% do krmné dávky, tedy krmí se 1 díl BK Nosnice na 4 díly pšenice či pšeničného (popřípadě pšeničného a kukuřičného) šrotu. Není již třeba přidávat žádný doplněk! Balení sáčky po 5 kg, cena 230,- Kč za balení.

MIKROS Nosnice

Vitaminominerální přípravek, který obsahuje všechny potřebné vitamíny a minerály. Dávkuje se cca 2-3 polévkové lžíce pro 10 nosnic na den. Tento přípravek však sám o sobě nenahradí potřebnou bílkovinu, tedy předpokládá krmnou dávku sestavenou z obilní i bílkovinné složky. Balení v krabičce 1 kg, cena 50,- Kč/ks.

Krevní moučka

Mimořádně vydatný zdroj živočišné bílkoviny (97%), kterou slepice preferují a reagují zvýšením snášky. Možno lehce přidávat i do krmné směsi (stačí 1 polévková lžíce pro 10 nosnic na den), nebo použít na bílkovinné dorovnání obilní krmné dávky (2-3 polévkové lžíce na 10 nosnic na den). Krevní moučka je nepostradatelným pomocníkem v případě, kdy se slepice začnou ozobávat (to je projevem nedostatku bílkoviny). Balení v sáčku 3 kg (280,- Kč) nebo 6 kg (500,- Kč).
 

Sojový extrahovaný šrot

Vydatný zdoj bílkoviny (40-50%), která chybí především u chovatelů, kteří krmí pouze obilím a u kterých mají slepice bílkovinný deficit projevující se nižší snáškou a oštipováním slepic. Doporučujeme především chovatelům, kteří nechtějí krmit krmnou směsí. Obohatíte-li obilnou dávku sojovým šrotem a Mikrosem, dostanou slepice vše potřebné pro vysokou snášku. Šrot obsahuje též důležité minerální látky a vysoce kvalitní a dobře stravitelný sojový olej, bohatý na lecitin a nenasycené mastné kyseliny. Balení pytle po 10 kg, cena 350,- Kč/pytel. 
       

Rozvozové plány a ceny

 

Zimní rozvozy do měst:

► V období ledna a února z důvodu horší dopravní dostupnosti nebudeme vozit kuřice na adresy jako obvykle, ale do husté sítě měst pokrývající celou ČR tak, aby nikdo neměl pro kuřice daleko a mohl si je vyzvednout v místě nejbližším svému bydlišti.

► Při potvrzení objednávky e-mailové či telefonické Vám sdělíme přesné stanoviště odběru v daném městě. V rozvozovém plánu je vždy uveden čas příjezdu naší dodávky a odběrní město.

► Při objednávce nad 10ks dostanete zdarma vitaminominerální doplněk stravy Mikros nosnice pro lepší start Vašich slepiček v chladných měsících.

► Ke všem druhům je možno objednat kohoutky ve stejné ceně jako kuřice.

 

Kuřice Dominant (9 druhů)  – stáří 18 týdnů - cena 195,- Kč

Druhy Dominantů: Žíhaný, Červeně Žíhaný, Sussex, Leghorn, Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Tricolor, Modrý

Pondělí 4. února: 8:10 Moravské Budějovice, 9:00 Znojmo, 10:10 Moravský Krumlov, 11:00 Pohořelice, 11:50 Mikulov, 12:40 Břeclav, 13:30 Hodonín, 14:20 Veselí nad Moravou, 15:10 Uherské Hradiště, 16:10 Kyjov, 17:10 Klobouky u Brna, 18:10 Modřice

Úterý 5. února: 8:00 Rosice, 9:00 Vyškov, 9:50 Kroměříž, 11:40 Nový Jičín, 12:40 Frýdek-Místek, 13:40 Karviná, 15:10 Opava, 16:20 Bruntál, 17:40 Šumperk, 19:10 Ústí nad Orlicí

Čtvrtek 7. února: 8:20 Třebíč, 9:10 Telč, 10:00 Strmilov, 10:50 Jindřichův Hradec, 11:50 Třeboň, 12:50 České Budějovice, 13:50 Český Krumlov, 15:20 Veselí nad Lužnicí, 16:20 Tábor, 17:30 Pelhřimov, 18:30 Jihlava

Pátek 8. února: 8:40 Tišnov, 9:20 Kuřim, 10:10 Blansko, 11:00 Boskovice, 12:00 Březová nad Svitavou, 12:50 Svitavy, 13:40 Polička, 14:30 Litomyšl, 15:10 Vysoké Mýto, 16:00 Holice, 16:50 Kostelec nad Orlicí, 17:50 Dobruška, 18:40 Náchod, 19:30 Jaroměř

Kuřice Dominant (9 druhů) – stáří 19 týdnů - cena 200,- Kč

Druhy Dominantů: Žíhaný, Červeně Žíhaný, Sussex, Leghorn, Koroptví (Vlaška), Černý, Hnědý, Tricolor, Modrý

Pondělí 11. února: 9:00 Humpolec, 10:00 Vlašim, 10:50 Benešov, 11:40 Sedlčany, 12:30 Příbram, 13:20 Dobříš, 14:00 Mníšek pod Brdy, 14:50 Jesenice, 15:30 Říčany, 16:10 Kutná Hora, 18:20 Havlíčkův Brod, 19:30 Žďár nad Sázavou

Úterý 12. února: 10:30 Rudná u Prahy, 11:20 Beroun, 12:10 Hořovice, 13:00 Rokycany, 14:00 Nýřany, 15:00 Třemošná, 15:30 Kaznějov, 16:10 Kralovice, 17:20 Nové Strašecí, 18:10 Slaný, 19:00 Mělník, 20.00 Lysá nad Labem

Čtvrtek 14. února: 9:30 Hlinsko, 10:20 Slatiňany, 11:00 Pardubice, 12:00 Hořice, 13:00 Jičín, 14:00 Turnov, 14:50 Liberec, 15:50 Jablonec, 16:40 Tanvald, 18:00 Vrchlabí, 19:00 Trutnov, 19:50 Dvůr Králové nad Labem

Pátek 15. února: 9:30 Čáslav, 10:20 Kolín, 10:40 Poděbrady, 11:50 Mladá Boleslav, 13:00 Doksy, 13:40 Česká Lípa, 14:20 Nový Bor, 15:20 Děčín, 16:20 Chabařovice, 17:00 Teplice, 17:50 Lovosice, 18:30 Roudnice nad Labem, 19:10 Veltrusy, 20.00 Úvaly

Pondělí 18. února: 11:00 Písek, 11:50 Strakonice, 13:10 Klatovy, 14:00 Domažlice, 15:00 Stříbro, 15:50 Planá u Mariánských Lázní, 17:00 Cheb, 17:50 Sokolov, 18:40 Ostrov u Karlových Varů, 20:00 Žatec  

 

Jarní rozvozy na Vaši adresu :

► Dovoz kuřic bude probíhat v níže uvedených termínových rozmezích, kuřice dovezeme přímo na Vaši adresu uvedenou v objednávce.

► Objednávku Vám potvrdíme a nejpozději 3 dny před dovozem Vám upřesníme den a čas příjezdu.

► Při objednávce 10 a více ks kuřic doprava zdarma. Při nižším počtu je k ceně připočítán dopravní příplatek ve výši 200,- Kč. Minimální odběrní počet je 5 ks.

► Ke všem druhům je možno objednat kohoutky ve stejné ceně jako kuřice.

Rozvozové turnusy pro všechny ČESKÉ kraje:

 

Rozvozový turnus: 5. - 17. března 2019

Program HENDRIX GENETICS, stáří 14-16 týdnů, cena 180,- Kč

Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL

 

Rozvozový turnus: 18.3. - 27. března 2019

Program HENDRIX GENETICS, stáří 16 -18 týdnů, cena 190,- Kč

Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL

 

Rozvozový turnus: 22.4 - 11. května 2019

Program HENDRIX GENETICS, stáří 14 -16 týdnů, cena 180,- Kč

Druh: ISA Brown, Dekalb White

 

Rozvozové turnusy pro MORAVU a kraj Vysočina:

 

Rozvozový turnus: 28.3. - 5. dubna 2019

Program HENDRIX GENETICS, stáří 18 -19 týdnů, cena 195,- Kč

Druhy: ISA Brown, Dekalb White, Bovans Sperwer, ISA Sussex, Moravia BSL

 

Rozvozový turnus: 13.5. - 18. května 2019

Program HENDRIX GENETICS, stáří 16 -18 týdnů, cena 190,- Kč

Druh: ISA Brown

 

 

Následovat budou rozvozy v období červenec - srpen - září - říjen - listopad, nabídku zašleme v březnu.

 

 

Objednávka

Jméno a příjmení *
Ulice (obec) a číslo popisné
Město/Obec (pošta) *
PSČ
Okres
Email
Telefon *
Termín rozvozového turnusu
Zpráva
Druh kuřic a počet
Druh kohoutků a počet
Krmná směs K-3 pytel 25 kg - počet pytlů
Krmná směs N pytel 25 kg - počet pytlů
MIKROS Nosnice 1 kg - počet balení
Krevní moučka 3 kg - počet balení
Krevní moučka 6 kg - počet balení
BK Nosnice 5 kg - počet balení
Sojový šrot 10 kg - počet balení
Granulované vojtěškové úsušky 25 kg - počet balení
   

Při zpracování osobních údajů postupujeme podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”)

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Kompletní informace o zpracování osobních údajů (GDPR) naleznete na konci tohoto webu.


O nás

Psal se rok 1990, když se dva zemědělští inženýři rozhodli vyměnit bílé pláště technologa a výživového specialisty velké zemědělské organizace za montérky, na úvěr koupit starý stateček u jihočeských Vodňan a začít tam odchovávat prvá kuřátka nosných slepic. Byla to docela dřina – tahání pytlů, pobíhání s kbelíky s vodou, spravování starých vyřazených elektrických kvočen. Žádné zásobníky, automatické napáječky, žádná mechanizace, žádné technologie, a také žádná vakcinace, tedy permanentní boj s kokcidiózou. Přesto ta práce nepostrádala a dodnes nepostrádá půvab, který spočívá především ve dvou aspektech.

Prvním aspektem je mimořádně dynamický až revoluční rozvoj tohoto odvětví. Je zkrátka zajímavé „být u toho“. Ještě naše prababičky nasbíraly od jedné slepice za rok 70-80 vajec. Dnešní slepice dokáže vyprodukovat několikanásobek tohoto množství, a to především díky hybridizaci a zavedení vysoce sofistikovaných šlechtitelských a selektivních programů. Obrovský pokrok zaznamenalo ale i drůbežářské výživářstsví a veterinární péče. Malé příklady z naší praxe: Před pětadvaceti roky jsme považovali za velmi dobrý výsledek desetiprocentní úhyn kuřat. Dnes se úhyn v našich odchovech pohybuje mezi 2-3%. U nosných hybridů, se kterými jsme před čtvrtstoletím začínali (v Maďarsku vyšlechtěná Tetra a britský Babcock), byla snáška zhruba o 25% nižší než u nosnic současného sortimentu. A snad nejmarkantnější rozdíl: Zatímco před čtvrtstoletím jsme kuřicím i našim odběratelům dávali léky proti kokcidióze a i tak se nevyhnuli občasným úhynům, za posledních 8 let jsme neměli díky kvalitní vakcinaci ani jedinou reklamaci z důvodu onemocnění kuřic a ani jediný případ výskytu jakékoli z drůbežích chorob v našich odchovech.

Druhým zásadním aspektem je od samotného počátku naší činnosti individuální dodávka kuřic drobnochovatelům spojená s poradenstvím. Tento osobní vztah s odběrateli nám vždy poskytoval a poskytuje unikátní zpětnou vazbu s množstvím užitečných informací a poznatků a našim zákazníkům nejen šetří čas a náklady spojené se „sháněním“ a dovozem kuřic, neb jim kuřice dodáváme „až do kurníku“, ale umožňuje i klást dotazy k chovu, způsobu ubytování našich „děvčat“, k jejich správné výživě a ochraně.

V posledních zhruba pěti letech jsme pak řešili a úspěšně vyřešili jeden z nejtěžších úkolů, který před námi stál a který musí vyřešit každý producent, u něhož zákaznická poptávka významně převyšuje vlastní výrobní možnosti. Jakkoli jsme nikdy nikterak výrazně neinvestovali do reklamy, chovatelé si naše kuřice doporučují a jejich počet roste, v naší databázi máme už přes 4.000 stálých zákazníků. Nebylo již v našich silách vše vlastnoručně odchovat v sortimentu čtrnácti druhů a zároveň vlastnoručně rozvézt. Našli jsme však mimořádně kvalitní spojence z řad několika vlastních odchoven našich dlouholetých dodavatelů kuřat programu Dominant a Hendrix Genetics, firem, které splňují nejpřísnější normy a mají certifikace k vývozu svých produktů do většiny evropských i desítek mimoevropských zemí včetně USA. Tedy těmto našim partnerům, kteří dříve byli pouze dodavateli jednodenních kuřat do našich vlastních odchovů, konzultanty a poskytovateli chovných metodik, zadáváme část odchovů našich kuřic s využitím všech výhod, které jejich vzorně a odborně vedené odchovny poskytují. Řídíme si druhovou volbu a načasování odchovů do ročních období dle poptávky našich odběratelů, detailně je konzultován vakcinační program atd. Jen malý příklad: Nejmodernější vakcinační programy zahrnují cca 10-14 vakcinací, přitom veterinární drůbežářské specialisty, kteří jsou schopni sledovat evropské trendy výskytu chorob a sestavit kvalitní a účinný vakcinační program, počítáme v rámci celé ČR na prstech. My je díky této spolupráci máme k dispozici. Můžeme se vší zodpovědností i hrdostí konstatovat, že neexistují v ČR kuřice, které by měly lepší péči. Bylo ale třeba též posílit oblast logistiky a rozvozové dopravy. 

Ačkoli se metody naší práce částečně mění, stejně jako sortiment, náš cíl je stále stejný - dodávat nejlepší kuřice, které český a evropský trh může nabídnout. Kuřice z mezinárodního šlechtitelského programu Hendrix Genetics patří k absolutní světové špičce, ryze český program Dominant zaměřený především na šlechtění slepic pro malochovy nabízí široké spektrum druhů kvalitních nosných hybridů, které mají velkou oblibu nejen u českých chovatelů, ale jsou dodávány i do desítek zahraničních zemí. Součástí naší práce stále zůstává bezplatný poradenský servis. Je to časově náročné, ale důležité. Musíme si přiznat, že moderním nosným hybridům k využití jejich obrovského snáškového potenciálu již nevystačí způsob chovu a krmení našich babiček a prababiček, který leckde přetrvává dodnes. Základní „osvětové“ informace přinášíme v rubrice Nejčastější dotazy, ale připravujeme i jednoduchou chovatelskou příručku, kterou všem našim odběratelům nabídneme. Naše služby jsme obohatili o možnost objednat si kvalitní krmivo, výživové doplňky a další zařízení.

Vážíme si každého odběratele, ať už je to farma, nebo milá stařenka kdesi na Šumavě, v Jeseníkách či Beskydech, které dovezeme pět kuřic. Jsme si dobře vědomi toho, že především drobní odběratelé z nás svojí přízní a věrností udělali to, čím jsme, ale i toho, že jsme se i od nich mnohému naučili.

Nejčastější dotazy

Co jsou to hybridi? A proč píšete „druhy“ a ne „plemena“?

Hybrid je kříženec a hybridizace je křížení. S hybridy se v říši rostlinné i živočišné setkáváme poměrně často. Hybridizace a šlechtění a genetika jako taková jsou docela složité obory, pro náš účel však vystačíme s jednoduchým vysvětlením. Každý známe nějakého toho voříška, pejska složeného ze dvou či více plemen, a vidíme, že bývá většinou vitální, chytrý, že se mu hned tak nic nestane a hned tak snadno něčím neonemocní, na rozdíl od těch drahých čistokrevných přešlechtěných krasavců. Již naši předkové zjistili, že křížením dvou odrůd rostlin, nebo dvou plemen (někdy i druhů) živočichů často vzniká jedinec, který je vitálnější než jeho rodiče a který tyto rodiče mnohdy předčí i v rychlejším růstu, odolnosti, přizpůsobivosti, lepším využití potravy, užitkovosti, atd. A to je vlastně celé to nejdůležitější – odborně se tomu říká heterózní efekt.

Existují tedy vlastně dva dosti odlišné způsoby chovu drůbeže. Jeden z nich je chov určitého plemene, které má své jasně popsané znaky, tímto chovem se zabývají chovatelé, pro které není ani tak důležitá snáška, jako to, aby jejich svěřenkyně a svěřenci naplnili především exteriérové požadavky na to které plemeno, aby byli předepsaným způsobem krásní, a ti nejlepší chovatelé si odnášejí ceny z výstav.

Drtivá většina chovatelů slepic však tyto nechová pro výstavy, ale proto, aby snášely co nejvíce vajec. A to samozřejmě platí i pro všechny užitkové velkochovy. Již více než půlstoletí tedy existují šlechtitelské programy, které využívají schopnosti křížence překonat v užitkovosti své rodiče a křížením čistokrevných plemen, respektive speciálně připravených linií z těchto čistokrevných plemen vznikají druhy (tedy nikoli již plemena) užitkových hybridů. Aby to nebylo tak úplně jednoduché, pak křížení může být dvouliniové mezi plemeny (plemeno A x plemeno B), tříliniové mezi plemeny (kříženec plemene A x B se zkříží s plemenem C), nebo čtyřliniové (kříženec plemene A x B se zkříží s křížencem plemene C x D). A aby to bylo ještě složitější, existují i hybridi v rámci jednoho plemene, kdy se vyšlechtí dvě či více samostatných linií, které se mezi sebou zkříží (např. Dominant Leghorn je čtyřliniový hybrid, ale v rámci jednoho plemene Leghorn). Tedy všechny ty dřívější tetry a babcocky až po nynější slepice ISA Brown, Moravia BSL, Dekalb White, Dominanty a mnohé další jsou obchodními názvy konkrétních hybridů, nikoli názvy plemen. To dodnes ještě řada chovatelů neumí rozlišit a vede to pak k omylům v jejich chovatelských ambicích. Pozor pro ty, kteří v tom nemají jasno: Zatímco čistokrevná plemena lze dále rozmnožovat, dbát jen zásadních chovatelských zásad (např. používat nepříbuzného kohouta) a výsledkem bude stále totéž plemeno se stejnými znaky, užitkoví hybridi nejsou určeni k dalšímu rozmnožování. A právě zde je třeba připomenout další pravidlo heterózního efektu (tedy poznatku, že kříženec předčí své rodiče): Ten se projevuje v první generaci (často se nazývá generace F-1), ale v dalších se již nereprodukuje. Při amatérském množení hybridů pak nastává zklamání hned dvojího druhu. Potomstvo těchto hybridů se nejen štěpí do řady jiných barev (tedy více či méně není vzhledově totožné s rodiči), ale především nedosahuje užitkovosti svých rodičů. Poučení chovatelé užitkových hybridů tedy své slepice sami dále nemnoží.

Pro chovatele, kteří mají i odchovové ambice, je tu dilema: Pořídit si čistokrevné plemeno s tím, že bude mít třeba o 100 vajec ročně nižší snášku než užitkový hybrid, nebo výkonné hybridy bez možnosti je dále množit. Známe hodně těch, kteří to kombinují. Pro radost, vlastní líhnutí kuřátek či účast na chovatelských výstavách chovají čistokrevné plemeno a pro užitek hybridy.

Možná spíše pro zajímavost několik poznámek na závěr. Vyšlechtění nového nosného hybridu si v mnohém nezadá s vývojem nového typu automobilu, je to dlouhodobá práce vysoce odborných týmů specialistů. Mnozí z našich odběratelů jistě alespoň tuší, že to není tak jednoduché, že se nejedná o prosté zkřížení dvou plemen, ale především o náročnou selektivní práci při přípravě chovných linií, které se pro křížení použijí. Srovnáte-li různé šlechtitelské programy, můžete v nich nalézt velmi podobné druhy, které byly vytvořeny velmi podobným způsobem, tedy křížením stejných plemen. Přesto nejsou totožné. O jejich kvalitě rozhoduje právě velmi sofistikovaná selektivní práce a kvalita výchozích linií.

Občas se setkáváme s nabídkou nosných hybridů „z vlastního chovu“ prodávajícího. Takový člověk je buď podvodník, nebo blázen. Ano, každý chovatel si může pořídit násadová vejce či jednodenní kuřata těchto hybridů od firem, které je produkují, a odchovat si z nich F-1 generaci kuřic (bude mít jen velký problém s vakcinací), ale žádný jednotlivec není schopen si doma na koleni „nakřížit“ kvalitního nosného hybrida, stejně jako si v garáži nevyrobí kvalitní auto. Může vám maximálně nabídnout produkt této snahy v podobě generace F-2 či generací dalších, které jsou, jak výše popsáno, k ničemu.

Jak správně krmit? Krmím pšenicí a zbytky a slepice mají dost trávy ve výběhu. Mám jim něco přidávat?

Krmíte jako naše prababičky! Těm však slepice snášely 70-80 vajec ročně. U tohoto dotazu se zastavíme poněkud déle.

70% chovatelů krmí nesprávně…

Na základě průzkumu, který jsme si poslední rok dělali při rozvozech kuřic mezi našimi odběrateli, jsme dospěli k alarmujícímu zjištění. Více než dvě třetiny chovatelů krmí nesprávně. Moderní nosné hybridy mají mimořádný snáškový potenciál, pro jeho využití však potřebují plnohodnotnou krmnou dávku.

Co má slepice dostat

 

I výživářství je věda, pokud to však trochu zjednodušíme, pak krmnou dávku by mělo tvořit z cca 75% obilí (optimálně směs pšeničného a kukuřičného šrotu v poměru 2:1), 20% bílkovinná složka (např. sójový šrot, hrách, vojtěškové úsušky, vařená či sušená krev, krmné kvasnice, kyselé mléko či tvaroh, syrovátka a další) a cca 5% vitaminominerální složka.

Krmení krmnou směsí

20% chovatelů krmí pouze kompletní krmnou směsí, ve které je obsaženo vše v optimálním poměru a postačí dodat jen čistou vodu. Zde je možné se dopustit chyby pouze v tom, pokud se nekrmí směsí určenou pro správný vývojový cyklus. Kuřice od stáří cca 12 týdnů do snášky musí být krmeny směsí pro větší kuřice (bývá zpravidla obchodně označována jako K-3, KZ, popř. KZK). To je směs, na kterou jsou prodávané kuřice zvyklé z odchovny. Kuřice nad 12 týdnů není vhodné krmit směsí pro kuřata a menší kuřičky (K-1, K-2) a není vhodné je krmit ani směsí pro nosnice, to u nich může vyvolat předčasnou snášku s negativním dopadem na jejich vývoj. Na směs pro nosnice (bývá označována jako N) by se kuřice měla převést až před zahájením snášky, tj. v cca 19-20 týdnech stáří.

Je krmná směs „chemie“?

Zde je nutno podotknout, že panuje spousta mýtů. Dnešní krmné směsi pro kuřice a nosnice neobsahují žádná antibiotika, jak někdy slýcháváme, neobsahují už ani dříve přidávaná kokcidiostatika (prevence proti kokcidióze), neb se předpokládá vakcinace proti kokcidióze a preventivní přidávání léčiva do směsí by bylo zbytečné. Z hygienicko-veterinárních důvodů se do těchto směsí už nepřidává ani masokostní moučka. Jediné, co je možno považovat za „chemii“, je přidání malého množství konzervantů, aby se krmná směs nekazila a neplesnivěla. Tyto konzervanty však obsahují všechny krmné směsi (tedy krmí se jimi prasata, brojleři, krůty, přikrmuje skot, ryby atd.), které jdou přímo v podobě masa na lidské stoly, konzervanty obsahuje i většina potravin, které běžně konzumujeme. V našem případě tato „éčka“ z krmné směsi u nosných slepic procházejí přes „filtr“ nosnice, tedy jejich zátěž ve vejcích je zcela zanedbatelná. Krmit krmnou směsí se tedy opravdu nemusíte bát.

Pro toho, kdo krmnou směsí krmit nechce

Někteří chovatelé kombinují krmnou směs s pšenicí. Nic proti tomu, pokud dokáží dorovnat bílkovinný a vitaminominerální podíl. Z těch, kteří krmnou směsí krmit vůbec nechtějí, si jen 10% chovatelů umí samostatně krmnou dávku namíchat tak, aby obsahovala vše potřebné. Není to úplně jednoduché především proto, že nejužívanější bílkovinné komponenty (především sójový šrot, krmný hrách, krmné kvasnice, vojtěškové úsušky, sušená krev atd.) nejsou běžně v prodeji a těžko se shání. Plnohodnotná krmná směs, ať už kupovaná, tak vlastnoručně namíchaná ze surovin, je samozřejmě vždy dražší než samotná pšenice. Ve výsledku však přinese takový efekt ve zvýšení snášky, že toto navýšení produkce vajec podstatně překoná vyšší náklad na kvalitní krmivo. Těm, kteří chtějí ušetřit, říkáme: Krmení jen pšenicí je logicky nejdražší, neb takto krmená nosnice strádá a ve snášce „jede na čtvrt plynu“.

Jistě u nikoho z chovatelů nechybí obilí, především zmíněná pšenice, ať už ve formě celého zrna, nebo šrotu. Podíl kukuřičného šrotu je ale také důležitý, a to pro vyšší energetickou hodnotu především v zimním období, kdy má slepice vyšší výdej energie. Kukuřičný podíl má též významný vliv na barvu žloutku. Máte-li pšenici celou i šrotovanou, pak doporučujeme ráno šrot či vlhkou míchanici a celé zrno na noc. Pšenici je dobré namočit, usnadňuje to trávení a zlepšuje využitelnost krmiva. Ječmenem krmit nedoporučujeme, slepice má problém s jeho trávením. Nenechte se zmýlit tím, že ječmen je dosti často součástí krmných směsí, pokud je tomu tak, pak kvalitní receptura vždy obsahuje i přídavek enzymu, který pomáhá slepici ječmen strávit. Vy tento enzym k dispozici nemáte. Namočené zbytky sušeného pečiva, vařené brambory či slupky z brambor, zbytek knedlíků, rýže, to vše můžete bez problémů zkrmovat. Jen je třeba si uvědomit, že obilí, brambory i pečivo jsou především cukry, které poskytují energetickou hodnotu, ale samy o sobě zdaleka nepokrývají stravovací potřebu slepice. Slepicím naopak vůbec neprospějete, pokud se s nimi podělíte o slanou a kořeněnou polévku či omáčku.

Hodně chovatelů se již naučilo doplňovat krmnou dávku vitaminominerální složkou (např. Mikros, Roboran, Plastin, Konvit), a to je dobře. Pokud též přidáváte sušené vaječné skořápky, doporučujeme je dobře rozdrtit a převařit. Drtivé většina chovatelů však v krmné dávce chybí dostatek bílkovin (proteinů) – a ty jsou pro správný vývoj a vysokou snášku nepostradatelné…

Bílkovina a zase bílkovina!

Uvedeme malý příklad: Slepice je všežravec jako člověk. Pokud je krmena jen pšenicí, je to podobné, jako by byl člověk jen o chlebu. Má-li k tomu slepice travnatý výběh nebo sekáte-li jí kopřivy, je to úplně stejné, jako by byl člověk o chlebu a zeleninovém salátu. Bez masa, bez mléčných výrobků, bez luštěnin, tedy bez živočišné i rostlinné bílkoviny, bez vápníku a dalších minerálů, bez potřebných vitamínů. A tento člověk by měl být nejen v dobré kondici, ale skoro denně vyprodukovat vejce o váze jedné třicetiny své tělesné váhy (jako slepice), a to by bylo u člověka vejce o hmotnosti 2–4 kg. Z čeho vejce (=bílkovinu) vyrobit, když tvor sám strádá nedostatkem bílkovin? Proteinový deficit se mimo nízké snášky projevuje též ozobáváním až kanibalismem či pojídáním vajec. Nepřeceňujte schopnost slepic nahledat si bílkovinnou složku ve výběhu. Tuto možnost měly slepice našich prababiček, které trávily většinu času na velkém hnojišti bohatém červy, žížalami a dalšími dobrotami obsahujícími proteiny.

Co můžeme nabídnout…

Pro kuřice Kompletní krmnou směs (K-3). Pro slepice ve snášce Kompletní krmnou směs pro nosnice (N). Pokud nechcete krmit krmnou směsí, můžete si objednat velmi praktický bílkovinný koncentrát BK Nosnice, který je sestaven tak, aby plně uspokojil požadavky nosnic na bílkoviny, minerály a vitamíny, které slepicím chybí při jednostranném krmení pšenicí. A není to žádná „chemie“ - bílkovinnou složku dodává především sójový šrot. Přidává se cca 20% do krmné dávky a není již třeba přidávat žádný doplněk! Jako další vynikající zdroj bílkoviny, tentokráte živočišné, kterou slepice preferují, můžeme nabídnout Krevní moučku. I velmi malé množství přidané do krmné dávky okamžitě pocítíte na zvýšení snášky. Krevní moučka, to je 97% živočišné bílkoviny - používá se i jako účinné a často jediné možné opatření proti oklovávání a kanibalismu slepic. Veškerou potřebu minerálů a vitamínů pokryje vitaminominerální přípravek MIKROS Nosnice. Tento přípravek ale nenahradí potřebnou bílkovinu, tedy jen doplňuje krmnou dávku sestavenou z obilní i bílkovinné složky.

Dospělé slepice nekrmte ad libitum!

Nezřídka se setkáváme se slepicemi překrmenými a tučnými, které však neoplývají vysokou snáškou. Systémem ad libitum, tj. sežer, co můžeš (=stálý přístup ke krmení) se krmí kuřata a kuřice, a dále všechna drůbež určená k rychlému výkrmu na maso. Nosnice nikoli! 12 dkg denně na kus optimálně rozděleno do 2-3 dávek a dost. U každého druhu nosnic máte uvedenu denní spotřebu krmiva. Neplatí zde čím více, tím lépe, naopak u překrmovaných slepic snáška klesá a není žádnou výjimkou, když takovou tučnou slepici „trefí šlak“, ostatně podobně jako u lidí… Sesypná krmítka se stálým přísunem potravy, která často vídáme, jsou vhodná pro kuřice či brojlery, nikoli pro dospělé nosnice.

Jak by měl vypadat kurník?

Omezíme se pouze na základní informace, respektive upozornění na nejčastější chyby. Kurník by neměl být pouze noclehárnou, ale i prostorem, kde může slepice přebývat celodenně, a to především v zimních mrazivých dnech. Velmi důležité je zateplení. Má-li slepice v zimě pomýšlet na snášku, nikoli na holé přežití, neměla by teplota v kurníku výrazně klesat pod 10 stupňů. Kurník nemusí být zbytečně velký, při vhodném uspořádání stačí 1 m2 podlahové plochy pro 7 slepic. Kurník by měl mít dostatečně velké okno (i světlo rozhoduje o snášce), a dále regulovatelné větrací okénko. Obojí je možno v létě nahradit pletivem, v kurníku však nesmí být průvan. Mimo krmítka a napáječky nesmí chybět hřad či hřady, na jednu slepici je potřeba 15 cm hřadu. A zde bývá největší kámen úrazu. Snad jeden z pěti kurníků našich odběratelů má správné hřady. Hřad by měla tvořit vodorovně připevněná hoblovaná lať o šířce 5,5 cm se sraženými hranami. Setkáváme se většinou s hřady o menší než potřebné šířce, hřady tvořenými z násad od košťat či větví nedostatečného průměru. To je velký problém. Hřad musí slepici umožnit stabilní usazení pro odpočinek a spánek. Jeho menší rozměr způsobuje nestabilitu, deformaci prsní kosti a má velmi neblahý vliv na tělesnou konstrukci a zdraví slepice. Pokud už se rozhodnete pro kulatý či oválný hřad, měl by mít zhruba průměr lešenářské trubky, nikoli menší. Jako materiál volte vždy dřevo, kovové trubky nejsou vhodné. Pod hřady může (ale nemusí) být trusný stůl, tedy dobře čistitelná deska (např. potažená starým linem), ze které se nechá snadno seškrábnout trus. Ušetří vám to podestýlku a umožní lépe využít prostor pod hřady. Hřady by měly být umístěny výše, čím výše, tím se slepice cítí bezpečněji. Větrání by nemělo být v kontaktu s hřady, aby na slepice netáhlo. Snášková hnízda by měla mít rozměr 30 x 30 cm a výšku 35 cm. Pokud jsou „obyčejná“, pak je třeba jedno hnízdo na 4 slepice. Samosběrné hnízdo se zásobníkem, které Vám můžeme dodat, však obslouží 7 slepic. K hřadům i ke snáškovým hnízdům doporučujeme přiložit žebříčky. I když slepice často umí na hřad či snáškové hnízdo vyletět i sletět, je třeba si uvědomit, že při sletu z větší výšky než cca 1 m hrozí, že si při dopadu rozbije ve svém těle vejce, a to je konec nejenom vejce, ale i slepice. Ve většině literatury se doporučuje grit (hrubý písek) a popeliště, ať už přímo v kurníku, nebo mimo něj. Zde záleží na způsobu chovu i krmení. Pokud krmíte krmnou směsí, ve které je nahrubo mletý krmný vápenec, není grit vůbec nutný, ve velkochovech se také nepoužívá. Naopak je vhodný při krmení celým zrnem pšenice, protože podporuje mechanické trávení. Popeliště slouží jako prevence před cizopasníky. Máte-li čistý chov bez přítomnosti cizopasníků (především čmelíků), je popeliště též zbytečné. Jako podestýlku je možno použít slámu, seno, nebo hoblovačky. Pokud hoblovačky, pak z čistého dřeva. Je znám případ, kdy v testování kvality vajec dopadla nejhůře jedna biofarma. Zjistilo se, že tato farma sic krmí vzorně a v biokvalitě, ale nějak si neuvědomili, že podestýlka z hoblin z úpravy starého nábytku obsahuje lak a v něm nebezpečné těžké kovy.

Jsme si vědomi, že jsme v rámci tohoto dotazu nepostihli vše, ale jsme připraveni individuálně poradit.

Je třeba slepicím přisvětlovat a topit?

Záleží jen na tom, jakou výkonnost od svých slepic požadujete. Slepice se vám sice s podzimním příchodem krátkých dní neuloží k zimnímu spánku jako ježek, ale ráda si pospí (co taky potmě jiného dělat) a na svůj hlavní úkol pozapomene. Optimální světelný režim je pro slepici 16 hodin světla a 8 hodin tmy a spánku, podobně jako u člověka. V tomto režimu slepice funguje od jara do podzimu přirozeně a bez přisvětlování a v tomto režimu má nejvyšší snášku. Chcete-li od svých slepic vyrovnanou snášku po celý rok, neobejdete se bez dobře zatepleného kurníku a přisvětlování od podzimu do jara. Asi to nebudete dělat pro pět slepiček, které máte pro radost, ale při větším počtu se to jistě vyplatí. Pozor! Světlo nemusí a ani nesmí být příliš intenzivní (silný světelný zdroj podporuje agresivitu), stačí k tomu úsporná žárovka 9 W. Při této příležitosti je třeba připomenout, že správný kurník musí mít solidní okno. Stále u našich odběratelů vidíme kurníky s malinkatými okénky, či dokonce bez oken, a to často i ty nově vybudované. To je velmi špatně. Slepice tím zcela zbytečně šidíte o tak důležité světlo a sebe o vejce.

O vyhřívání kurníku platí do značné míry to, co o přisvětlování. Záleží především na tom, jakou snášku od svých slepic očekáváte. Co se týče samotného zdraví slepic, je podstatné, aby kurník nepromrzal a nebyl v něm průvan, a dále není vhodné vypouštět osazenstvo do výběhu za mrazivých dní. Slepice jsou však odolnými tvory a chlad snášejí dobře. Horší je to se snáškou. Pro tu je limitní teplota v kurníku kolem 10 stupňů, tedy chceme-li solidní a pravidelnou snášku, neměla by teplota po tuto hranici klesat. Zcela jistě tedy budete mít výrazně vyšší snášku při 15 stupních než při 5 stupních (pokud budete zároveň přisvětlovat!). Pak je to do značné míry o ekonomickém propočtu, ve kterém jistě bude hrát významnou roli velikost kurníku a koncentrace slepic v něm, celkové množství chovaných slepic, druh a ekonomická náročnost tepelného zdroje, který je možno využít atd.

Jak dlouho trvá aklimatizace kuřic? Co jim mám připravit? Mohou být se staršími slepicemi?

Kuřice přepravujeme ve standardních drůbežích přepravkách v doporučené koncentraci, s dostatečným přísunem vzduchu. I celodenní přepravu snášejí velmi dobře. Přesto jsme rádi, když nejsou po příjezdu vyházeny na dvůr mezi další slepice, ale jsou ubytovány v kurníku či v menším ohrazeném prostoru, kde mají připraveno krmení a pití. Ne že by se něco strašného stalo, kdyby do výběhu vyházeny byly (a taky že často jsou), ale… Je třeba si uvědomit, že podmínky malochovu jsou zcela odlišné od odchovny. Ať už se jedná o odchovnu klecovou, nebo podestýlkovou, v každém případě jsou kuřice zvyklé na jiný typ napáječek i krmných žlabů. Mají-li vaši napáječku či krmítko po vyložení v blízkosti, dříve přijdou na to, k čemu ty divné nádoby slouží a jak se z nich napít a nažrat. Může to trvat i několik hodin. Kuřice zvyklé na niplové napáječky jsou schopny vaši napáječku oklovávat ze všech stran či se dlouho pozorovat ve vodní hladině, než je napadne se napít. Pokud je vyhodíte do výběhu, pak se jejich cesta ke zdroji vody a krmení stane podstatně náročnější, a to už může být problémem především při rozvozech v horkých letních dnech, kdy potřebujeme, aby se kuřice co nejrychleji napily. V této situaci vůbec neuděláte špatně, když dvěma, třem kuřicím v napáječce „vymácháte zobák“. Pak rychle pochopí a od nich to okoukají ostatní.

Může se též stát, že nám budete volat, že naše kuřice spí na stromě a nechtějí do kurníku. Domluva nepomáhá, kde mají bydlet jim ukážete jen tím, že je tam dáte. Nemusí být v kurníku uzavřeny tři dny, jak se traduje, ale den je v pořádku. V odchovnách nejsou hřady, tedy se nepodivujte, že kuřice zpočátku mohou spát na podestýlce, a to i několik dní. Ale zcela jistě přijdou na to, že hřady jsou pohodlnější (pokud to tedy nejsou tyčky, na kterých by se i kanár těžko udržel)…

Co se týká soužití kuřic se staršími slepicemi, můžeme říci dvě věty. Každá drůbežářská příručka vám poví, že je dobré to nemíchat a chovat slepice stejného stáří. My vám povíme, že v 95% případů se nestane vůbec nic zlého, pokud kuřice pustíte do jednoho hejna se staršími slepicemi. Přesto je tu to pětiprocentní nebezpečí, že se staré slepice do kuřic pustí. Nemusíte se děsit hned při prvém „výchovném“ klovnutí, to je normální. Ale je třeba chování pozorovat, a pokud by šlo o trvalé brutální napadání, bude třeba kuřice oddělit a obě strany na soužití pod dohledem postupně zvykat. Na stranu druhou se vůbec nemusíte bát objednat si mix více druhů kuřic. Tam problém nenastává. Interně tomu říkáme „zoologická“ a máme to „moc rádi“, neb si zpravidla při vykládce a hledání všech objednaných druhů vyházíme celý náklad. Ale co bychom neudělali pro naše zákazníky, natož pro jejich ratolesti, na jejichž přání se většinou takový barevný megamix objednává.

Nemusíte se bát ani odběrů kuřic v zimním či časně jarním období. Námi dodávané kuřice jsou dostatečně velké a dobře opeřené, mají již dávno dokončený vývoj termoregulace a i nástup do chovu v zimním období zvládají zcela bez problémů. Přesto doporučujeme (především v opravdu chladném období) ponechat je několik dní v kurníku a dát jim tam vyšší, čistou a suchou podestýlku. Těch pár dní kuřicím plně postačuje na aklimatizaci (v odchovně samozřejmě mají vyšší teplotu), podestýlka je důležitá proto, že kuřice často prvé dny ještě spí na podlaze, než se naučí využívat hřady.

Jak poznám, zda jsou kuřice v pořádku? Jak poznám kvalitního dodavatele od různých překupníků? Je možno kuřice reklamovat?

Trochu zkušenější chovatel pozná stav kuřice na první pohled. Kuřice by měly mít lesklé, přilehlé peří, tedy neměly by být žádnými „rozčepýřenci“, neměly by mít oklované zadky a měly by vykazovat přirozeně vitální pohybový projev, tedy neměly by netečně postávat či dokonce polehávat. Doporučujeme též prohlédnout si trus, ve kterém nesmí být krev (projev kokcidiózy), popřípadě profouknout jemné peří na břiše a pod křídly a zkontrolovat, zda nemá kuřice cizopasníky.

Jak poznat kvalitního dodavatele? Podle kvalitních kuřic! V České republice existují stovky odchoven, které produkují milióny kuřic nejrůznější kvality. Od vynikajících přes průměrné až po hodně mizerné, produkující kuřice ve špatném výživovém stavu, nedostatečně vakcinované či nevakcinované, oklované, nemocné, začmelené. Mizerné kuřice si tedy můžete koupit nejen od „překupníků“, ale i přímo od jejich chovatelů. Jsou dobré a horší odchovny a dobří a horší obchodníci. Říkáme raději obchodníci, nikoli překupníci. Vždyť každý obchodník, který něco nakoupí a prodá, by se tak dal pejorativně nazvat překupníkem. Dobrý obchodník si však vybírá a prodává jen dobré zboží. Problém některých velkých distribučních firem je pouze v tom, že v rámci naplnění mohutných objemů jejich obchodu nakupují tak trochu „všude a všechno“, že si nemohou moc vybírat. Pravdou je také, že hodně odběratelů nemá dostatek informací, a tedy ani možnost správné volby. Díky čtvrtstoletí sledování českého drůbežářského trhu i díky stovkám informací od našich klientů víme dosti přesně, jak kdo kde funguje. Přesto nebudeme jako přímí účastníci trhu jmenovat a známkovat naši konkurenci chovatelskou ani obchodní, to by nebylo obchodně korektní. Nechť známkují sami odběratelé. Jak hodnotí nás si můžete přečíst v rubrice Ohlasy odběratelů. Kuřice se samozřejmě reklamovat dají, stejně jako každé zboží kupované od slušného prodejce. Konkrétně při našem prodeji má každý náš zákazník možnost kuřice nepřevzít, a to i bez udání důvodu. Je jinou otázkou, že této možnosti naši zákazníci nevyužívají, ale možnost svobodného rozhodnutí jim poskytujeme. Máme výhodu v tom, že nemáme žádné reklamace z důvodu onemocnění kuřic. Kuřice se čtrnácti vakcinacemi neonemocní, i kdybyste ji přemlouvali, dokonce neonemocní ani v případě, kdy se u některých méně pořádných chovatelů dostane do silně infekčního prostředí. Ale reklamaci občas řešíme. Jedná se výhradně o fyzické újmy kuřic, tedy poranění při odchytu a transportu. Tomu nelze zcela zabránit a jednou za čas se stane, že ani my, ani příjemce nepostřehneme, že má kuřice zlomenou či vykloubenou nohu, nebo je slepá na jedno oko. Týká se to zhruba jedné kuřice z tisíce, abyste si nemysleli, že našim zákazníkům vozíme nějaký lazaret. Řešení je jednoduché - dohodneme se s odběratelem, zda chce vrátit peníze či nahradit kuřici. V prvém případě mu neprodleně poukážeme uhrazenou částku, v druhém jej zařadíme do dalšího rozvozového plánu a náhradní kuřici mu přivezeme. Nepožadujeme zlomyslně žádné veterinární osvědčení o úrazu, ale maximálně fotografii zaslanou e-mailem, neb dobře víme, že veterinární vyšetření je dražší než poraněná kuřice. Je trochu legrační až dojemné, že existuje už řada poraněných slepic (dříve kuřic), u kterých jsme provedli náhradu, ale které jsme ponechali jejich majitelům, a těm se podařilo je z toho zranění nějak vykurýrovat. Někdy úplně, jindy částečně. A tak jsme třeba informováni i o tom, že invalidní slepice Anička z Krkonoš a Kulhavka od Hodonína mají od svých ošetřovatelů přislíbenu péči dokonce až na doživotí…

Je zapotřebí kohout?

Vůbec ne! Slepice snáší stejně s kohoutem i bez něj a oplozené vejce chutná stejně jako neoplozené. Přesto omezené množství kohoutků ke všem druhům můžeme v každém turnusu nabídnout. Proč? Protože existují chovatelé, kteří si nedokáží hejno slepic bez kohouta představit, kteří si přejí býti ráno obuzováni kokrháním, či kteří si chtějí i přes varování „vlastnoručně“ vyzkoušet, zda bude skutečně potomstvo těchto slépek každý pes jiná ves (jistěže ano – někdo po babičce, jiný po dědečkovi, další po prababičce či pradědečkovi) a zda bude mít podstatně nižší snášku než jejich rodiče (taky ano). Existují též názory, že kohout dokáže hejno ochránit. Platí to jen do jisté míry. Každý rok doplňujeme tisíce slepic padlých za oběť dravým ptákům, liškám, kunám a psům, ať už do chovů s ostrahou kohouta, nebo bez ní...

Mám možnost koupit starší slepice, doporučíte mi to?

Nedoporučíme, a to nikoli jen z toho sobeckého důvodu, že si přejeme, abyste si koupil mladé, zdravé a krásné slepičky od nás. Občas se také v různých inzercích setkáváme s nabídkou, že kdosi prodává např. „roční slepice ve snášce“. Samozřejmě to nejsou slepice roční (takové nikdo neprodává), ale slepice staré 70, 80 a více týdnů, které jsou po doporučeném chovném období vyřazeny z intenzivního chovu. Tyto slepice přímo maloodběratelům prodávají nejen překupníci (zde slovo překupník má své opodstatnění, neb se prodává zpravidla za násobky nákupní ceny), ale i některé drůbežárny, je to pro ně výhodnější, protože při jatečním výkupu těchto vyřazených nosnic nedostanou ani desetikorunu za kus. Je třeba si uvědomit dvě zásadní věci: Přestože je pořizovací cena nízká, kupujete vyřazenou slepici (byť ještě snáší), která je vyřazena proto, že její další chov už by byl nerentabilní. Dalším faktorem, se kterým musíte počítat, je to, že slepice přechází z optimálních teplotních, výživových a světelných podmínek „věčného léta“ do podmínek zcela jiných. Jakkoli to laik cítí tak, že slepici „osvobozuje“ z trýzně klecového chovu, každý, kdo si přečte pár odborných studií, dobře ví, že pro tyto slepice je to přechod velmi dramatický a jen k horšímu, spojený s často drastickou změnou podmínek. Především v případě, kdy se tyto slepice dostanou do podmínek kratšího dne, než jsou zvyklé (ale i jiné krmné dávky a stresu), je třeba počítat s tím, že hned po „ubytování“ začnou pelichat - přepeřovat. To znamená nejen delší pauzu ve snášce, ale i stav, kdy je kuřice oslabena (přepeřování jí bere hodně živin i energie), ztrácí hmotnost, odolnost a často dochází k úhynům. Pokud slepice toto období přežije a přepeří, navrací se ke snášce. Ta je ale už nízká, respektive taková, že rentabilita chovu je nesrovnatelně nižší než při chovu slepic v doporučeném chovném období. Nákupem levných vyřazených nosnic tedy ve výsledku nelze ušetřit, ale jen a jen prodělat.

Ohlasy odběratelů

Tuto malou ukázku z ohlasů našich odběratelů přinášíme bez jakýchkoli úprav. Budeme rádi, pokud nás budete informovat o tom, jak jste spokojeni (případně nespokojeni), každá informace nám přináší cennou zpětnou vazbu a každé si vážíme.

Dobrý den, moc děkuji za krásné slípky, které jste nám před časem dodali, už se aklimatizovali a nesou, máme z nich velkou radost. Jsem moc rád, že jsem  narazil na kvalitní a poctivou firmu. Přeji krásný den, milost a Boží požehnání. Loučí se Jirka Bureš, Jedlová

Absolutní spokojenost, krásné silné kuřice, které nám již 5 dní po přivezení začínají snášet. Kuřice jsou opravdu hezké, velké, tlusťoučké, žádní oškubanci ani plašani. Dodání přesně v avízovaný čas. Děkuji! Hodnocení od: Lucie - z IP: 89.176.115. (server Bazoš)

Pozdrav ze Šumperka: Děkuji za slepičky, jsou fantastické už snášejí všechny, a tolik což jsem ještě neměl Ještě jednou děkuji, jste FANTASTIČTÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Ludvík Kozák

Dobrý den, děkuji za informace v případě dokoupení kuřic se Vám ozvu. Poslední odběr kuřic je super. Nesou a jsou zdravé. Díky a přeji Vám ať se Vám daří. Jarda Nový Bor.

Pán dovezl hezké slepičky, sice ne stejného stáří, ale rozestup tipuji tak na dva týdny, tipuji dle dospívání. Slepičky jsou ale zdravé a velmi hezké a troufám si říct, že takové bychom v okolí nesehnali. Příští rok objednávám znovu a větší množství, teď to bylo jen na zkoušku. Komunikace je dobrá.:)Hodnocení od: Gelnarová – z IP: 88.100.160. (server Bazoš)

Dobrý den, děkuji za dodávku slepiček, už si zvykají na nové prostředí. Jsou opravdu pěkné, ještě jednou díky. S pozdravem Dr. Petr Paris Brandýs nad Labem

Zdravím vás z Prostřední Bečvy! Loni na podzim jsem od vás měla 10 slepiček a už jak jste je přivezl a choval se k nim, tak jsem byla docela dost převapená. Jsem zvyklá na úplně jiný přístup prodejců drůbeže - prostě se k těm zvířatům chovají, jako kdyby to byl odpad a je to ohromně zatěžovalo a otravovalo. Podle toho také ty chudinky vždycky vypadaly-odřené,samá podlitina,stopy krve na zádech a křídlech. Když jsem je dala asi po dvou měsících do pořádku,tak jsem stejně nikdy nedocílila perfektního zdravotního stavu a dobré snášky. Ovšem ty od vás, to je úplně něco jiného. Vypadají jako ze žurnálu a nesou stále i přes zimu. Také vás všude chválím a každému doporučuju.Tak ať se vám daří a ať máte radost ze své práce. A ještě jednou moc děkuju za super kvalitní slepičky !! Alena Blešová, Prostření Bečva-Kněhyně

Dobrý den, rád bych vám tímto způsobem poděkoval za kuřičky. Jsou velice pěkné a všichni jsou maximálně spokojeni.Už nyní vím že vás příští rok opět oslovím. Jelínek Miloslav Záříčí u Dírné

Dobrý den, chtěla bych Vám jen poděkovat za pěkné slepičky, které jsem si od Vás zakoupila. Jsem velice spokojená jak se slepičkama tak i s dodávkou až do domu. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den.Anna Nekolná Mukařov

Dobrý den, děkuji za kuřice, které jste mi dovezli minulý týden. Jsou moc krásné a živě běhají po výběhu a zobou, je vidět, že jsou v dobré kondici. Přeji Vám hodně zdaru v chovu a za čas se na Vás zase obrátím.S pozdravem Zdeněk Přichystal

Dobrý den, ráda bych vám poděkovala za nás z Krnova, které jsme přebíraly kuřice 15.3. Řidič byl velmi ochotný a příjemný. Zavolal dopředu, abychom se mohly připravit (čas byl opravdu skvělý, jel s rezervou, i když počasí bylo opět hnusné). Vykládka byla zcela bez problémů a kuřičky se mají k světu. Veliký dík. A ještě prosba, čím byly krmeny? Díky moc i za ing.Šindelářovou. Krušinová Alena

Děkuji za kuřátka jsou krásná. S pozdravem Selucký Petr

Dobrý den, pane inženýre. Hlásím se z Pikárce na Vysočině. Plánuju obměnit deset slípek, myslela jsem na ten jarní závoz, jenže pipky nesou jako divé krásná velká vejce, tak se mi nezdá spravedlivé, abychom je likvidovali už teď. V září to byly dva roky, co jsme je od Vás měli, tak myslím, že bude moudřejší počkat na ten letní (červencový) závoz. Co byste mi poradil, prosím Vás? Vypadají teď opravdu skvěle. Zdraví Eva Horáková, Pikárec

Přeji krásný večer, chtěla bych Vám poděkovat za dodání slepiček. Přeji Vám hodně úspěchu a těším se na další dodávky. S pozdravem  M. Balejová Volduchy

Dobrý den slepičky jsou moc pěkné,děkuji. S pozdravem Jarošová

Dobrý den. Díky za nabídku ale krmení a snáš. hnízda mám O.K. Těším se na další kuřice od Vás. Jsou to čiperky. Za dva měsíce 6 kuřic mělo v té zimě 150 vajíček a málem mi uklovali jezevčíka, jsou dobrý. Díky a nashle Poupa Nový Bor.

Dobrý den pane farmáři, zatím slepice nepotřebujeme, máme je od Vás v počtu 5ks, ta novinka, co jste tenkrát nabízel v počtu 5ks snášejí nostop 5 a někdy 6 vajec za den, pravda mají tam jednoho kohouta, ale ten přeci snáší kraslice a ne vajíčka. Zkrátka slepičky při minimální péči dosahují maximálních výkonů. Moc Vám za ně děkujeme Fojtíkovi

Dobrý den. Na podzim jsem od Vás zakoupila krásné kuřice a chtěla bych pro tetu k narozeninám pořídit hezký dárek a to od Vás kuřičky. Prosím Vás, mohl by jste mi zaslat plán rozvozů kuřic pro Jihomoravský kraj?

Děkuji Vám moc.  S přáním hezkého dne Dubnická

Dobrý den, vzala jsem si od Vás v dubnu 10 Isa Brown, a ted mi snášejí 10ks vajíček denně a některá jsou i dvoužloutková :)))   Moc děkuji, jsem spokojená s Vašimi slepičkami a navíc jsou nádherné. S pozdravem Veronika Danilová ze Smržovky

Dobrý večer, děkuji za mejlík – se slepičkami jsme moc spokojeni a zatím nemáme pro další kapacitu. V případě potřeby doplnění stavu určitě objednáme u Vás. Zdravím a přeji hezké dny Iva a Luboš Semíkovi, Těptín

Dobrý den s následujícím dotazem. V 10. měsíci r. 2013 jste byl dodavatelem slepiček, nadmíru jsem byl spokojen - pokračujete v dodávkách  a osobním doručení i nadále? Mohu se na vás obrátit, kde a jakým způsobem? Požadavek na 9 měsíc v dodávce. Děkuji J.Jirák - Kvíčovice u Holýšova.

Dobrý den, 6.5. jsem od Vás odebírala 19-ti týdenní kuřice. Po týdnu mi první snesla vajíčko, dnes (26.5.) už jsem měla z deseti kousků slepic čtyři vejce. Slepičky jsou hodné, skoro až mazlivé. Budu Vás s radostí doporučovat známým. Děkuji a přeji hodně úspěchů Jarmila Procházková, Nalžovické Podhájí

Dobrý den, musím vám napsat že jsem se slepicemi velmi spokojená 17.4. to byl přesně měsíc co jste mi je přivezl od každého druhu 3ks a už začinají snášet. Procházková V lonskem roce jsem si od Vas zakoupila 4 slepicky. Jsem s nimi velmi spokojena. I Vam vse dobre v novem roce. Dekuji Paralova Jirina Kuřičky už nosí o stošest :-) jsou suprovní děkujeme přejeme všechno nejlepší! Eva a Milan

Vaše slepičky jsou super. Pastrňák.

Děkujeme za přání a také přejeme a slepice nesou až plný počet vajec velkých vajec denně je jich 5 a 5 vajec za den odevzdají. Fojtíkovi Tišice

Dobrý den. Děkuji Vám za doručení kuříc. Jsou pěkné a mají se k světu. Dovozce byl příjemný pán a přeji Vám vše nejlepší ve Vaši činosti. Poupa Jaroslav Nový Bor. Dobrý den. Moc Vám děkujeme za kuřice. Prozatím jsme moc spokojení. Přeček Děkuji, předání kuřic proběhlo v naprostém pořádku a spokojenosti.Kuřice jsou velice pěkné a mám radost že jsem využil Vaší nabídky. Ještě jednou Vám děkuji Burian

Dobrý den, chtěla bych Vám poděkovat za včerejší dovoz slepic a hlavně za jejich zabezpečení v naší "plechové garáži". Vaše služby i pomoc je nadstandardní. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů v soukromém i pracovním životě.Puskásová Okřesaneč

Dobrý den,moc Vám děkujeme za ochotu a rychlé vyřízení naší objednávky a za dovoz slepiček až domů,slepičky byly v pořádku a jsme velice spokojeni. Havránek Praha –Zbraslav

Musím poděkovat za nabídky co mi posíláte určitě si znova u vás objednám ,když budu potřebovat omladit chov jsem spokojená mějte se hezky přeji krásný víkend Jiřina Wienker

Zdravím a děkuji za kuřičky. Jsou pěkné a dnes je již seznamuji se stávajícím hejnem. Mám dotaz-čím byly u Vás krmeny? Pavel Knížek

Slepičky máme doma a děkujeme. Řidič byl velmi ochotný toho musím chválit. Krejsa

Kontakt

Kuřice s.r.o.

Miřetín 24,

53944 Proseč

IČ: 05430313

E-mail: prodejkuric©seznam.cz

Tel.: +420 737 736 775

Tel.2: +420 465 320 321

č.ú.: 2801102719/2010

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 37790

Autodoprava a spolupráce při prodeji:

ABZ-CZ s.r.o.

Miřetín 24,

53944 Proseč

IČ: 02782375

č.ú.:2700703902/2010

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová značka C 33365

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Společnost Kuřice s. r. o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kuřice s. r. o., IČ 05430313 se sídlem Miřetín 24, Proseč, 53944 (dále jen: „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou: adresa: Miřetín 24, Proseč, 53944 email: prodej@kurice.cz.

1.3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

2. ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

2.2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

3. ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSONÍCH ÚDAJŮ

3.1 Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

3. 2. Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

4. DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Správce uchovává osobní údaje 

 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). 

 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 

4.2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující marketingové služby.

5.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

6. VAŠE PRÁVA

6.1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

6.2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

7. PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

7.1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

7.2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména zabezpečená kancelář, zálohované notebooky zaměstnanců, šifrovaná data, antivirový program a další.

7.3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

8.1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

8.3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

Kontaktujte nás

Kuřice s.r.o.

Miřetín 24

Proseč, 53944

prodejkuric@seznam.cz

+420 465 320 321

+420 737 736 775

Sdílejte s námi

.

.

.

.

.

.